Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече Прочетох и разбрах

 

                Уважаеми колеги,

Електронният формуляр пресмята автоматично всички суми, улеснява и ускорява подаването на заявката и сключването на договора за доставка.

При подаването на заявката и на посочения от Вас имейл ще получите линк за изтегляне на заявката и на подписания и подпечатан от нас договор, обединени в общ файл.

Необходимо е да принтирате 3 копия на файла с договора и заявката, да ги подпишете, подпечатате и да изпратите на посочения в заявката наш имейл адрес сканирани копия на заявката и договора и/или по един хартиен екземпляр от същите на посочения в заявката наш пощенски адрес.


Указания за попълване и изпращане на заявка

1. Въведете Булстат. Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето учебно заведение, изберете от падащото меню област, община, град/село и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на учебното заведение.
2. Въведете данните в останалите задължителни полета.
3. Отбележете, ако учебното заведение е с делегиран бюджет, като кликнете в съответното кръгче. 
4. Отбележете, ако договорът се сключва с учебното заведение, като кликнете в съответното кръгче.
5. Отбележете вида на заявката, като кликнете в съответното кръгче. 
6. В колоната „Брой” попълнете необходимия брой комплекти или отделни познавателни книжки и помагала.

7. Попълнете коректно прогнозния брой на паралелките в 3. клас и на учителите по ТП в 7. клас за учебната 2018–2019 година, за да предоставим предвидените безплатни ресурси на учителите.
7. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”.
 


При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас на:
052/ 36-32-74, 0882/ 829 135, 0884/ 053 690, 0888/ 502 278, 0888/ 502 279
или на e-mail: zaiavki@bititechnika.com

Всички полета, отбелязани със *, са задължителни.

Заявка за учебници и учебни помагала за 3. и 7. клас за 2018–2019 година

Клас/ група Предмет/ образователно направление Учебник/ познавателна книжка/ помагало Автори Кол-во според ПМС №79 Брой Единична цена
(лв. с ДДС)
Сума с ДДС, лв.
III Математика Математика за 3. клас

+ Електронно четим учебник
Таня Вълкова и колектив за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
III Математика Тетрадка № 1 по Математика за 3. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
III Математика Тетрадка № 2 по Математика за 3. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
III Математика Тетрадка № 3 по Математика за 3. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
III Изобразително изкуство Изобразително изкуство за 3. клас

+ Електронно четим учебник
Валентина Радева и колектив за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
III Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 3. клас

+ Електронно четим учебник
Тодорка Николова и колектив за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
III Технологии и предприемачество Албум по Технол. и предприем. за 3. клас Тодорка Николова и колектив за всички ученици
III Човекът и природата Човекът и природата за 3. клас

+ Електронно четим учебник
Тодорка Стефанова и колектив за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
III Човекът и природата Тетрадка по Човекът и природата за 3. клас Тодорка Стефанова и колектив за всички ученици
VII Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 7. клас

+ Електронно четим учебник
Тодорка Николова и колектив за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
Обща сума на хартиени учебници и помагала:
Обща сума на електронно четими учебници:
Обща сума на заявката:

Цените са съгласно ПМС №79/13.04.2016г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и ПМС № 48/05.04.2018г. за изменение и допълнение на ПМС №79, в което са предвидени средства за осигуряване на достъп до електронно четимите учебници за всички ученици от 1. до 7. клас.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

При подаването на заявката и на посочения от Вас имейл ще получите линк за изтегляне на заявката и на подписания и подпечатан от нас договор, обединени в общ файл.

 

Необходимо е да принтирате 3 копия на файла с договора и заявката, да ги подпишете, подпечатате и да изпратите на посочения в заявката наш имейл адрес сканирани копия на заявката и договора и/или по един хартиен екземпляр от същите на посочения в заявката наш пощенски адрес.