Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече Прочетох и разбрах

Уважаеми колеги,


Тази заявка може да бъде подадена от родител или учител, от детската градина или от училището.
Моля, прочетете внимателно указанията и попълнете коректно данните в предложения по-долу формуляр.

А. При заявка на над 10 броя от вид помагала или ресурси за учителя се предоставят 20% отстъпка.


Б. Заплащането е с банков превод, ако платежният документ се издава на името на детската градина или училището, и с наложен платеж, ако се извършва от родител или учител.
 
В. При заявка на стойност над 100 лв. доставката е за сметка на издателството.

Указания за попълване на заявка

1. Въведете Булстат. Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето учебно заведение, изберете от падащото меню област, община, град/село и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на учебното заведение.
2. Въведете данните в останалите задължителни полета.
3. Отбележете, ако платежният документ трябва да е на името на детската градина или училището, като кликнете в съответното кръгче. 
4. Отбележете, ако плащането ще се извърши от родител или учител, като кликнете в съответното кръгче. 
5. В колоната „Брой” попълнете необходимия брой комплекти или отделни познавателни книжки и помагала.

6. Попълнете коректно прогнозния брой на групите и децата за учебната 2019–2020 година, за да предоставим предвидените безплатни ресурси на учителите.
7. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”.
 

 

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас на: 052/ 36-32-74, 0882/ 829 135, 0884/ 053 690, 0888/ 502 278, 0888/ 502 279 или на e-mail: zaiavki@bititechnika.com

Всички полета, отбелязани със *, са задължителни.

Заявка за допълнителни помагала и ресурси за учителя
от програмна система „Златно ключе“
за всички възрастови групи в детската градина и в училището

Клас/ група Предмет/ образователно направление Учебник/ познавателна книжка/ помагало Автори Кол-во според ПМС №79 Брой Единична цена
(лв. с ДДС)
Сума с ДДС, лв.
3. ПГ (5-6 г.) Всички образователни направления Портфолио на детето за 3.ПГ (проследяване на постиженията)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Е. Драголова, К. Йорданова и др.
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Всички образователни направления „Загадките на Щурчо” за 3. група (книжка за допълнителни занимания)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
К. Йорданова, Хр. Балушева, М. Лазарова, Г. Ананиева
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Български език и литература „Магически кръг на буквите“ (автодидактична игра)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Издателство „Бит и техника“
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Математика „Магически кръг на числата“ (автодидактична игра)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Издателство „Бит и техника“
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Всички образователни направления Книга за учителя за 3.ПГ (по всички образователни направления вкл. ФК)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Ванева и др.
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Музика Книга за учителя по музика за 3.ПГ

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Д. Иванова
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Български език и литература Христоматия за 3.ПГ (сборник произведения)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
М. Терзиева
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Български език и литература „Светът на буквите и думите – №1 и №2“ (двустранно табло)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Издателство „Бит и техника“
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Математика „Светът на цифрите и числата – №1 и №2“ (двустранно табло)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Издателство „Бит и техника“
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) 4. ПГ (5-6 г.) Музика Музикални игри за 3. и 4. ПГ в ДГ „Обичам да пея, танцувам и играя“ (сборник с музикално-дидактични игри)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Д. Иванова
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) 4. ПГ (5-6 г.) Физическа култура Спортноподготвителни игри за деца на 5 – 7 години (сборник и методика)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Ант. Момчилова
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Всички образователни направления Портфолио на детето за 4.ПГ (проследяване на постиженията)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Е. Драголова, К. Йорданова и др.
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Всички образователни направления „Загадките на Щурчо” за 4. група (книжка за допълнителни занимания)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
К. Йорданова, Хр. Балушева, М. Лазарова, Г. Ананиева
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Околен свят, Български език и литература "Мога, зная с думи да играя" (книжка за допълнителни занимания)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
К. Йорданова, М. Лазарова
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Български език и литература „Магически кръг на думите“ (автодидактична игра)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Издателство „Бит и техника“
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Математика „Магически кръг на смятането“ (автодидактична игра)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Издателство „Бит и техника“
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Всички образователни направления Книга за учителя за 4.ПГ (по всички образователни направления вкл. ФК)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Ванева и др.
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Музика Книга за учителя по музика за 4.ПГ

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Д. Иванова
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Български език и литература Христоматия за 4.ПГ (сборник произведения)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
М. Терзиева
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Български език и литература „Светът на буквите и думите – №1 и №2“ (двустранно табло)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Издателство „Бит и техника“
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Български език и литература „Светът на буквите и думите – №3 и №4“ (двустранно табло)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Издателство „Бит и техника“
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Математика „Светът на цифрите и числата – №1 и №2“ (двустранно табло)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Издателство „Бит и техника“
при поръчка на 10 или повече броя.
1.група (3–4 г.) Всички образователни направления Портфолио на детето за 1. група (проследяване на постиженията)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Е. Драголова, К. Йорданова и др.
при поръчка на 10 или повече броя.
1.група (3–4 г.) Всички образователни направления „Загадките на Щурчо” за 1. група (книжка за допълнителни занимания)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
К. Йорданова, Хр. Балушева, М. Лазарова, Г. Ананиева
при поръчка на 10 или повече броя.
1.група (3–4 г.) Всички образователни направления Книга за учителя за 1. група в ДГ (за всички образователни направления вкл. ФК)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Ванева и др.
при поръчка на 10 или повече броя.
1.група (3–4 г.) Музика Книга за учителя по музика за 1. група в ДГ

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Д. Иванова
при поръчка на 10 или повече броя.
2.група (4–5 г.) Всички образователни направления Портфолио на детето за 2. група (проследяване на постиженията)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Е. Драголова, К. Йорданова и др.
при поръчка на 10 или повече броя.
2.група (4–5 г.) Всички образователни направления „Загадките на Щурчо“ за 2. група (книжка за допълнителни занимания)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
К. Йорданова, Хр. Балушева, М. Лазарова, Г. Ананиева
при поръчка на 10 или повече броя.
2.група (4–5 г.) Всички образователни направления Книга за учителя за 2. група в ДГ (за всички образователни направления вкл. ФК)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Ванева и др.
при поръчка на 10 или повече броя.
2.група (4–5 г.) Музика Книга за учителя по музика за 2. група в ДГ

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Д. Иванова
при поръчка на 10 или повече броя.
1.група (3–4 г.) 2.група (4–5 г.) Музика Музикални игри за 1. и 2. група в ДГ „Обичам да пея, танцувам и играя“ (сборник с музикално-дидактични игри)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Д. Иванова
при поръчка на 10 или повече броя.
Всички възр. групи Музика Музикални драматизации в детската градина (сборник с електронен вариант)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Д. Иванова
при поръчка на 10 или повече броя.
Всички възр. групи Музика Сценарии за празници в детската градина (сборник)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Д. Иванова
при поръчка на 10 или повече броя.
Всички възр. групи Физическа култура Утринна гимнастика за детската градина (сборник и методика)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Ант. Момчилова
при поръчка на 10 или повече броя.
Всички възр. групи Български език и литература „Приказките на различни етноси и народи в езиковото обучение ...“ (сборник)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
М. Терзиева, Е. Капинова
при поръчка на 10 или повече броя.
Всички възр. групи Околен свят „Светът около нас – плодове и зеленчуци“ (двустранно табло)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Издателство „Бит и техника“
при поръчка на 10 или повече броя.
Всички възр. групи Околен свят „Светът около нас – домашни и диви животни“ (двустранно табло)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Издателство „Бит и техника“
при поръчка на 10 или повече броя.
Всички възр. групи Околен свят „Светът около нас – професии и транспортни средства“ (двустранно табло)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Издателство „Бит и техника“
при поръчка на 10 или повече броя.
Всички възр. групи Околен свят, Български език и литература Флашкарти „Диви животни“ (комплект от 20 двустранни тематични карти за развиване на паметта и вниманието)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Гергана Ананиева, Валентин Ананиев
при поръчка на 10 или повече броя.
Всички възр. групи Околен свят, Български език и литература Флашкарти „Домашни животни“ (комплект от 20 двустранни тематични карти за развиване на паметта и вниманието)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Гергана Ананиева, Валентин Ананиев
при поръчка на 10 или повече броя.
Всички възр. групи Околен свят, Български език и литература Флашкарти „Плодове“ (комплект от 20 двустранни тематични карти за развиване на паметта и вниманието)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Гергана Ананиева, Валентин Ананиев
при поръчка на 10 или повече броя.
Всички възр. групи Околен свят, Български език и литература Флашкарти „Зеленчуци“ (комплект от 20 двустранни тематични карти за развиване на паметта и вниманието)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Гергана Ананиева, Валентин Ананиев
при поръчка на 10 или повече броя.
Всички възр. групи Околен свят, Български език и литература Флашкарти „Професии“ (комплект от 20 двустранни тематични карти за развиване на паметта и вниманието)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Гергана Ананиева, Валентин Ананиев
при поръчка на 10 или повече броя.
Всички възр. групи Околен свят, Български език и литература Флашкарти „Транспортни средства“ (комплект от 20 двустранни тематични карти за развиване на паметта и вниманието)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Гергана Ананиева, Валентин Ананиев
при поръчка на 10 или повече броя.
Всички възр. групи Музика Флашкарти „Музикални инструменти“ (комплект от 20 двустранни тематични карти за развиване на паметта и вниманието)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Д. Иванова
при поръчка на 10 или повече броя.
Обща сума на хартиени учебници и помагала:
Обща сума на заявката:

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

След изпращане на заявката ще получите линк за изтеглянето й на посочения в нея Ваш E-mail адрес.

Необходимо е да принтирате копие на заявката, да го подпишете, сканирате и изпратите на посочения в заявката наш E-mail адрес (и/или хартиен екземпляр от същата на посочения в заявката наш пощенски адрес).