Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече Прочетох и разбрах

Уважаеми колеги,

Моля, прочетете внимателно указанията и попълнете коректно данните в предложения по-долу формуляр на заявка.

 А. При заявка на пълните комплекти познавателни книжки за всички подготвителни групи с над 10 деца в група се предоставят безплатно под формата на отстъпка следните допълнителни ресурси:

·    за всяко дете – портфолио и комплект материали по конструиране и технологии;

·   за всяка група – комплект познавателни книжки по всички образователни направления, електронни варианти на познавателните книжки, книга за учителя по всички образователни направления (вкл. по физическа култура) с литературни текстове и методически указания за провеждането на всяка педагогическа ситуация, примерно годишно тематично разпределение по седмици, нагледни дидактични табла, автодидактични игри по български език и литература и по математика, комплект материали по конструиране и технологии и много други помагала и ресурси за учителя;

·     за учителя по музика – електронен вариант на познавателната книжка по музика, DVD с музика и видео, книга за учителя с подробни методически разработки на ситуациите със съвременни интерактивни методи, игри по ТРИЗ педагогика, игрови елементи по музикална система „Шулверк“, нотно приложение на народни и популярни песни и много други ресурси за учителя.

Б. При заявка на отделни познавателни книжки за всички подготвителни групи с над 10 деца в група се предоставят 25 % отстъпка от общата сума и безплатно следните допълнителни ресурси:

· за всяко дете – комплект материали по конструиране и технологии (при избор на съответната книжка);

·    за всяка група – по един брой от заявените познавателни книжки, електронни варианти на познавателните книжки, комплект материали по конструиране и технологии (при избор на съответната книжка);

·     за учителя по музика – електронен вариант на познавателната книжка по музика, DVD с музика и видео, книга за учителя с подробни методически разработки на ситуациите със съвременни интерактивни методи, игри по ТРИЗ педагогика, игрови елементи по музикална система „Шулверк“, нотно приложение на народни и популярни песни.
Указания за попълване на заявка

1. Въведете Булстат. Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето учебно заведение, изберете от падащото меню област, община, град/село и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на учебното заведение.
2. Въведете данните в останалите задължителни полета.
3. Отбележете, ако учебното заведение е с делегиран бюджет, като кликнете в съответното кръгче. 
4. Отбележете, ако договорът се сключва с учебното заведение, като кликнете в съответното кръгче. 
5. В колоната „Брой” попълнете необходимия брой комплекти или отделни познавателни книжки и помагала.

6. Попълнете коректно прогнозния брой на групите и децата за учебната 2018–2019 година, за да предоставим предвидените безплатни ресурси на учителите.
7. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”.
 


При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас на: 052/ 36-32-74, 0882/ 829 135, 0884/ 053 690, 0888/ 502 278, 0888/ 502 279 или на e-mail: zaiavki@bititechnika.com

 

Всички полета, отбелязани със *, са задължителни.

Заявка за познавателни книжки
от програмна система „Златно ключе“
на издателство „Бит и техника“
за 3. и 4. подготвителни групи в детската градина и в училището
за учебната 2018 – 2019 година,
които се заплащат с бюджетни средства

Клас/ група Предмет/ образователно направление Учебник/ познавателна книжка/ помагало Автори Кол-во според ПМС №79 Брой Единична цена
(лв. с ДДС)
Сума с ДДС, лв.
Заявка за комплекти
3. ПГ (5-6 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“ (в две части) М. Терзиева, К. Йорданова, К. Несторова, М. Лазарова за всички деца
Математика „Математиката е лесна, даже интересна“ В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Х. Балушева
Околен свят „Откриватели“ Е. Георгиева, Г. Ананиева
Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“ (с приложения) В. Радева, П. Памукова
Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали) С. Петкова, С. Ананиева, В. Ананиев
Музика „Пея, танцувам и играя“ Д. Попова
4. ПГ (6-7 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“ (в две части) М. Терзиева, К. Йорданова, К. Несторова, М. Лазарова за всички деца
Математика „Математиката е лесна, даже интересна“ (в две части) В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Х. Балушева
Околен свят „Откриватели“ Е. Георгиева, Г. Ананиева
Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“ (с приложения) В. Радева, П. Памукова
Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали) С. Петкова, С. Ананиева, В. Ананиев
Музика „Пея, танцувам и играя“ Д. Попова
Заявка за отделни издания
3. ПГ (5-6 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“ (в две части) М. Терзиева, К. Йорданова, К. Несторова, М. Лазарова за всички деца
3. ПГ (5-6 г.) Математика „Математиката е лесна, даже интересна“ В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Х. Балушева за всички деца
3. ПГ (5-6 г.) Околен свят „Откриватели“ Е. Георгиева, Г. Ананиева за всички деца
3. ПГ (5-6 г.) Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“ (с приложения) В. Радева, П. Памукова за всички деца
3. ПГ (5-6 г.) Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали) С. Петкова, С. Ананиева, В. Ананиев за всички деца
3. ПГ (5-6 г.) Музика „Пея, танцувам и играя“ Д. Попова за всички деца
4. ПГ (6-7 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“ (в две части) М. Терзиева, К. Йорданова, К. Несторова, М. Лазарова за всички деца
4. ПГ (6-7 г.) Математика „Математиката е лесна, даже интересна“ (в две части) В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Х. Балушева за всички деца
4. ПГ (6-7 г.) Околен свят „Откриватели“ Е. Георгиева, Г. Ананиева за всички деца
4. ПГ (6-7 г.) Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“ (с приложения) В. Радева, П. Памукова за всички деца
4. ПГ (6-7 г.) Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали) С. Петкова, С. Ананиева, В. Ананиев за всички деца
4. ПГ (6-7 г.) Музика „Пея, танцувам и играя“ Д. Попова за всички деца
Обща сума на хартиени учебници и помагала:
Обща сума на заявката:

Моля, попълнете коректно прогнозния брой на групите и децата за учебната 2018–2019 година, за да предоставим предвидените безплатни ресурси на учителите.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

След обработването на заявката ще изпратим на посочения в нея Ваш имейл адрес копие на заявката и подписан и подпечатан от нас договор (ако договорът се сключва със Вашето учебно заведение). При необходимост от мокър подпис и печат ще Ви изпратим тези документи по пощата.