Указания за попълване на заявка

1. Въведете Булстат. Ако след въвеждане на Булстат полетата не се попълнят автоматично, ги попълнете. Ако са попълнени, моля, прегледайте данните в тях и ги редактирайте, ако е необходимо.
2. В колоната „Брой” попълнете броя на необходимите учебници и помагала. Всички суми се изчисляват автоматично.
3. Ако Ви е необходимо само копие на заявката, след попълването й натиснете бутона „Запази“.
4. За да изпратите заявката, натиснете бутона „Изпрати”.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас на телефони: 0888/50 22 78, 0888/50 22 79, 052/36 32 74 или на E-mail: zaiavki@bititechnika.com

Всички полета, отбелязани със *, са задължителни.

Заявка за 1., 2., 4., 5. и 6. клас за 2018/2019

Клас Учебен предмет Учебник / учебно помагало Автори Кол-во според ПМС №79 Брой Единична цена
(лв. с ДДС)
Сума с ДДС, лв.
I Математика Математика за 1. клас доц. Т. Вълкова и др. за всички ученици
I Математика Тетрадка № 1 по Математика за 1. клас доц. Т. Вълкова и др. за всички ученици
I Математика Тетрадка № 2 по Математика за 1. клас доц. Т. Вълкова и др. за всички ученици
I Математика Тетрадка № 3 по Математика за 1. клас доц. Т. Вълкова и др. за всички ученици
I Изобразително изкуство Изобразително Изкуство за 1. клас проф. д-р Бл. Папазов и др. за всички ученици
I Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 1. клас доц. д-р инж. Т. Николова и др. за всички ученици
I Технологии и предприемачество Албум по ТП за 1. клас доц. д-р инж. Т. Николова и др. за всички ученици
II Математика Математика за 2. клас Таня Вълкова и колектив частично
II Математика Тетрадка № 1 по Математика за 2. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
II Математика Тетрадка № 2 по Математика за 2. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
II Математика Тетрадка № 3 по Математика за 2. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
II Изобразително изкуство Изобразително изкуство за 2. клас Валентина Радева и Николинка Петрова частично
II Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 2. клас Тодорка Николова и колектив частично
II Технологии и предприемачество Албум по Технол. и предприем. за 2. клас Тодорка Николова и колектив за всички ученици
II Околен свят Околен свят за 2. клас Тодорка Стефанова и колектив частично
II Околен свят Тетрадка по Околен свят за 2. клас Тодорка Стефанова и колектив за всички ученици
IV Домашен бит и техника Домашен бит и техника за 4. клас доц. д-р инж. Т. Николова и др. частично
IV Домашен бит и техника Албум с приложения по ДБТ за 4. клас доц. д-р инж. Т. Николова и др. за всички ученици
V Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 5. клас доц. д-р инж. Т. Николова и др. частично
VI Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 6. клас Тодорка Николова и колектив частично
Общо лева с ДДС:

Моля, попълнете коректно прогнозните данни за брой паралелки и брой учители за учебната 2018–2019 година, за да предоставим необходимите безплатни ресурси на учителите.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

Ако Ви е необходимо само копие на заявката, натиснете бутона „Запази“ и Вашата заявка ще бъде запазена, но няма да бъде изпратена.
За да изпратите заявката, попълнете отново всички данни във формуляра и натиснете бутона „Изпрати”.