Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече Прочетох и разбрах

 Уважаеми колеги,

Моля, прочетете внимателно указанията и попълнете коректно данните в предложения по-долу формуляр на заявка.
 
Електронният формуляр пресмята автоматично всички суми, улеснява и ускорява подаването на заявката и сключването на договора за доставка.
При подаването на заявката и на посочения от Вас имейл ще получите линк за изтегляне на заявката и на подписания и подпечатан от нас договор, обединени в общ файл.
Необходимо е да принтирате 3 копия на файла с договора и заявката – едно копие за Вас, едно за първостепенния разпоредител с бюджетни средства и едно за нас, да ги подпишете, подпечатате и да изпратите на посочения в заявката наш имейл адрес сканирани копия на заявката и договора и/или по един хартиен екземпляр от същите на посочения в заявката наш пощенски адрес.
   Указания за попълване и изпращане на заявка
1. Въведете Булстат. Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето учебно заведение, изберете от падащото меню област, община, град/село и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на учебното заведение.
2. Въведете данните в останалите задължителни полета.
3. Отбележете, ако учебното заведение е с делегиран бюджет, като кликнете в съответното кръгче. 
4. Отбележете, ако договорът се сключва с учебното заведение, като кликнете в съответното кръгче.
5. Отбележете, ако ще провеждате обществена поръчка.
6. Отбележете вида на заявката, като кликнете в съответното кръгче. 
7. В колоната „Брой” попълнете необходимия брой учебници и учебни комплекти.
8. Попълнете коректно прогнозния брой на паралелките в съответния клас, за да предоставим предвидените безплатни ресурси на учителите.
9. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”.
 

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас на:
052/ 36-
32-74, 0882/ 829 135, 0884/ 053 690 или на e-mail: zaiavki@bititechnika.com

Всички полета, отбелязани със *, са задължителни.

Заявка за учебници и учебни комплекти за 1., 2., 3. и 4. клас за 2024–2025, които се заплащат с бюджетни средства

Клас/ група Предмет/ образователно направление Учебник/ познавателна книжка/ помагало Автори Кол-во според ПМС №79 Брой Единична цена
(лв. с ДДС)
Сума с ДДС, лв.
I Математика Математика за 1. клас

+ Електронно четим учебник
доц. Т. Вълкова и др. за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
I Математика Тетрадка № 1 по Математика за 1. клас доц. Т. Вълкова и др. за всички ученици
I Математика Тетрадка № 2 по Математика за 1. клас доц. Т. Вълкова и др. за всички ученици
I Математика Тетрадка № 3 по Математика за 1. клас доц. Т. Вълкова и др. за всички ученици
I Изобразително изкуство Изобразително Изкуство за 1. клас

+ Електронно четим учебник
проф. д-р Бл. Папазов и др. за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
I Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 1. клас

+ Електронно четим учебник
доц. д-р инж. Т. Николова и др. за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
I Технологии и предприемачество Албум по ТП за 1. клас доц. д-р инж. Т. Николова и др. за всички ученици
II Математика Математика за 2. клас

+ Електронно четим учебник
Таня Вълкова и колектив частично Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
II Математика Тетрадка № 1 по Математика за 2. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
II Математика Тетрадка № 2 по Математика за 2. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
II Математика Тетрадка № 3 по Математика за 2. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
II Родинознание Родинознание за 2. клас

+ Електронно четим учебник
Тодорка Стефанова и колектив частично Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
II Родинознание Тетрадка по Родинознание за 2. клас Тодорка Стефанова и колектив за всички ученици
II Изобразително изкуство Изобразително изкуство за 2. клас

+ Електронно четим учебник
Валентина Радева и Николинка Петрова частично Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
II Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 2. клас

+ Електронно четим учебник
Тодорка Николова и колектив частично Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
II Технологии и предприемачество Албум по Технол. и предприем. за 2. клас Тодорка Николова и колектив за всички ученици
III Математика Математика за 3. клас

+ Електронно четим учебник
Таня Вълкова и колектив за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
III Математика Тетрадка № 1 по Математика за 3. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
III Математика Тетрадка № 2 по Математика за 3. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
III Математика Тетрадка № 3 по Математика за 3. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
III Човекът и природата Човекът и природата за 3. клас

+ Електронно четим учебник
Тодорка Стефанова и колектив за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
III Човекът и природата Тетрадка по Човекът и природата за 3. клас Тодорка Стефанова и колектив за всички ученици
III Изобразително изкуство Изобразително изкуство за 3. клас

+ Електронно четим учебник
Валентина Радева и колектив за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
III Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 3. клас

+ Електронно четим учебник
Тодорка Николова и колектив за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
III Технологии и предприемачество Албум по Технол. и предприем. за 3. клас Тодорка Николова и колектив за всички ученици
IV Математика Математика за 4. клас (1. част)

+ Електронно четим учебник
доц. д-р Д. Капитанова и колектив частично Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
IV Математика Математика за 4. клас (2. част)

+ Електронно четим учебник
доц. д-р Д. Капитанова и колектив частично Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
IV Математика Тетрадка № 1 по Математика за 4. клас доц. д-р Д. Капитанова и колектив за всички ученици
IV Математика Тетрадка № 2 по Математика за 4. клас доц. д-р Д. Капитанова и колектив за всички ученици
IV Математика Тетрадка № 3 по Математика за 4. клас доц. д-р Д. Капитанова и колектив за всички ученици
IV Човекът и природата Човекът и природата за 4. клас

+ Електронно четим учебник
проф. д-р Т. Стефанова и колектив частично Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
IV Човекът и природата Тетрадка по Човекът и природата за 4. клас проф. д-р Т. Стефанова и колектив за всички ученици
IV Изобразително изкуство Изобразително изкуство за 4. клас

+ Електронно четим учебник
гл. ас. д-р В. Радева и Зл. Димитрова частично Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
IV Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 4. клас

+ Електронно четим учебник
доц. д-р Т. Николова и колектив частично Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
IV Технологии и предприемачество Албум по Технол. и предприем. за 4. клас доц. д-р Т. Николова и колектив за всички ученици
Обща сума на хартиени учебници и помагала:
Обща сума на електронно четими учебници:
Обща сума на заявката:

Моля, попълнете коректно прогнозния брой на паралелките и децата за учебната 2024–2025 година, за да предоставим предвидените безплатни ресурси на учителите.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

 При подаването на заявката и на посочения от Вас имейл ще получите линк за изтегляне на заявката и на подписания и подпечатан от нас договор, обединени в общ файл.

 

Необходимо е да принтирате 3 копия на файла с договора и заявката – едно копие за Вас, едно за първостепенния разпоредител с бюджетни средства и едно за нас, да ги подпишете, подпечатате и да изпратите на посочения в заявката наш имейл адрес сканирани копия на заявката и договора и/или по един хартиен екземпляр от същите на посочения в заявката наш пощенски адрес.