Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече Прочетох и разбрах

 Уважаеми колеги,


Моля, прочетете внимателно указанията и попълнете коректно данните в предложения по-долу формуляр на заявка.

А. При заявка на пълните комплекти познавателни книжки за всички подготвителни групи с над 10 деца в група се предоставят безплатно под формата на отстъпка следните допълнителни ресурси:
Б. Възможност за допълнителна отстъпка в началото на учебната година при заявка на пълни комплекти познавателни книжки под формата на:
В. При заявка на отделни познавателни книжки за всички подготвителни групи с над 10 деца в група се прави 30 отстъпка от единичната цена и се предоставят безплатно следните допълнителни ресурси:

Г. При заявка на отделни познавателни книжки или пълните комплекти се предоставя ваучер за 10% отстъпка от стойността на мултимедийни интерактивни тъчскрийн екрани (55 инча и/или 65 инча), предлагани от наши партньори. 

 

Указания за попълване на заявка
1. Въведете Булстат. Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето учебно заведение, изберете от падащото меню област, община, град/село и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на учебното заведение.
2. Въведете данните в останалите задължителни полета.
3. Отбележете, ако учебното заведение е с делегиран бюджет, като кликнете в съответното кръгче. 
4. Отбележете, ако договорът се сключва с учебното заведение, като кликнете в съответното кръгче. 
5. 
Отбележете, ако ще провеждате обществена поръчка.
6. Отбележете, ако детската градина има учител по музика.
7. В колоната „Брой” попълнете необходимия брой комплекти или отделни познавателни книжки и помагала.
8. Попълнете коректно прогнозния брой на групите и децата за учебната 2023–2024 година, за да предоставим предвидените безплатни ресурси на учителите.
9. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”.
 

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас на: 052/ 36-32-74, 0882/ 829 135, 0884/ 053 690 или на e-mail: zaiavki@bititechnika.com 

Всички полета, отбелязани със *, са задължителни.

Заявка за познавателни книжки от програмна система „Златно ключе“ за 1. и 2. възрастова група и 3. и 4. подготвителна група в детската градина и в училището за 2024–2025 година, които се заплащат с бюджетни средства

Клас/ група Предмет/ образователно направление Учебник/ познавателна книжка/ помагало Автори Кол-во според ПМС №79 Брой Единична цена
(лв. с ДДС)
Сума с ДДС, лв.
Заявка за комплекти
1.група (3–4 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“ Ив. Ковачева, К. Йорданова, М. Лазарова за всички деца
Математика „Математиката е лесна, даже интересна“ В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Хр. Балушева
Околен свят „Откриватели“ Е. Георгиева, Г. Ананиева
Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“ В. Радева, П. Памукова
Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали) Св. Петкова, Св. Ананиева, В. Ананиев
Музика „Пея, танцувам и играя“ Д. Иванова
Всички образователни направления Портфолио на детето за 1. група (проследяване на постиженията) Е. Георгиева, К. Йорданова и др.
2.група (4–5 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“ Ив. Ковачева, К. Йорданова, М. Лазарова за всички деца
Математика „Математиката е лесна, даже интересна“ В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Хр. Балушева
Околен свят „Откриватели“ Е. Георгиева, Г. Ананиева
Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“ В. Радева, П. Памукова
Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали) Св. Петкова, Св. Ананиева, В. Ананиев
Музика „Пея, танцувам и играя“ Д. Иванова
Всички образователни направления Портфолио на детето за 2. група (проследяване на постиженията) Е. Георгиева, К. Йорданова и др.
3. ПГ (5-6 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“ (в две части) М. Терзиева, К. Йорданова, К. Несторова, М. Лазарова за всички деца
Математика „Математиката е лесна, даже интересна“ В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Х. Балушева
Околен свят „Откриватели“ Е. Георгиева, Г. Ананиева
Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“ (с приложения) В. Радева, П. Памукова
Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали) С. Петкова, С. Ананиева, В. Ананиев
Музика „Пея, танцувам и играя“ Д. Иванова
Всички образователни направления Портфолио на детето за 3. ПГ (проследяване на постиженията) Е. Георгиева, К. Йорданова и др.
4. ПГ (6-7 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“ (в две части) М. Терзиева, К. Йорданова, К. Несторова, М. Лазарова за всички деца
Математика „Математиката е лесна, даже интересна“ (в две части) В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Х. Балушева
Околен свят „Откриватели“ Е. Георгиева, Г. Ананиева
Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“ (с приложения) В. Радева, П. Памукова
Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали) С. Петкова, С. Ананиева, В. Ананиев
Музика „Пея, танцувам и играя“ Д. Иванова
Всички образователни направления Портфолио на детето за 4. ПГ (проследяване на постиженията) Е. Георгиева, К. Йорданова и др.
Заявка за отделни издания
1.група (3–4 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Ив. Ковачева, К. Йорданова, М. Лазарова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
1.група (3–4 г.) Математика „Математиката е лесна, даже интересна“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Хр. Балушева за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
1.група (3–4 г.) Околен свят „Откриватели“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Е. Георгиева, Г. Ананиева за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
1.група (3–4 г.) Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Радева, П. Памукова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
1.група (3–4 г.) Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Св. Петкова, Св. Ананиева, В. Ананиев за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
1.група (3–4 г.) Музика „Пея, танцувам и играя“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Д. Иванова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
2.група (4–5 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Ив. Ковачева, К. Йорданова, М. Лазарова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
2.група (4–5 г.) Математика „Математиката е лесна, даже интересна“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Хр. Балушева за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
2.група (4–5 г.) Околен свят „Откриватели“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Е. Георгиева, Г. Ананиева за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
2.група (4–5 г.) Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Радева, П. Памукова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
2.група (4–5 г.) Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Св. Петкова, Св. Ананиева, В. Ананиев за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
2.група (4–5 г.) Музика „Пея, танцувам и играя“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Д. Иванова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“ (1. част)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
М. Терзиева, К. Йорданова, К. Несторова, М. Лазарова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“ (2. част)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
М. Терзиева, К. Йорданова, К. Несторова, М. Лазарова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Математика „Математиката е лесна, даже интересна“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Х. Балушева за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Околен свят „Откриватели“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Е. Георгиева, Г. Ананиева за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“ (с приложения)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Радева, П. Памукова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
С. Петкова, С. Ананиева, В. Ананиев за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Музика „Пея, танцувам и играя“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Д. Иванова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“ (1. част)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
М. Терзиева, К. Йорданова, К. Несторова, М. Лазарова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“ (2. част)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
М. Терзиева, К. Йорданова, К. Несторова, М. Лазарова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Математика „Математиката е лесна, даже интересна“ (1. част)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Х. Балушева за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Математика „Математиката е лесна, даже интересна“ (2. част)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Х. Балушева за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Околен свят „Откриватели“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Е. Георгиева, Г. Ананиева за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“ (с приложения)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Радева, П. Памукова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
С. Петкова, С. Ананиева, В. Ананиев за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Музика „Пея, танцувам и играя“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Д. Иванова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
Обща сума на хартиени учебници и помагала:
Обща сума на заявката:

Моля, попълнете коректно прогнозния брой на групите и децата за учебната 2024–2025 година, за да предоставим предвидените безплатни ресурси на учителите.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

 При подаването на заявката и на посочения от Вас имейл ще получите линк за изтегляне на заявката и на подписания и подпечатан от нас договор, обединени в общ файл.

 
Необходимо е да принтирате 3 копия на файла с договора и заявката – едно копие за Вас, едно за първостепенния разпоредител с бюджетни средства и едно за нас, да ги подпишете, подпечатате и да изпратите на посочения в заявката наш имейл адрес сканирани копия на заявката и договора и/или по един хартиен екземпляр от същите на посочения в заявката наш пощенски адрес.