Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече Прочетох и разбрах

         Уважаеми колеги,


Тази заявка може да бъде подадена от родител, учител или от детската градина.
Моля, прочетете внимателно указанията и попълнете коректно данните в предложения по-долу формуляр.

  А. При заявка на пълните комплекти познавателни книжки за първа група с над 10 деца в група се предоставят 20% отстъпка от цената и още до 20% под формата на допълнителни ресурси и помагала за децата:

 Б. При заявка на отделни познавателни книжки за първа група с над 10 деца в група се предоставят 20% отстъпка от общата сума  и  безплатно следните допълнителни ресурси за учителя:

В.  Предвидена е допълнителна отстъпка за детската градина под формата на помагала за детето и ресурси за учителя по избор при заявка на комплекти познавателни книжки за всички възрастови групи. 

Г.  Заплащането е с банков превод, ако платежният документ се издава на името на детската градина, и в брой при доставка на място от нашия представител или с наложен платеж на куриера, ако се извършва от родител или учител. 

Д.  При заявка на стойност над 100 лв. доставката е за сметка на издателството.

Указания за попълване и подаване на заявка

1. Въведете Булстат. Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето учебно заведение, изберете от падащото меню област, община, град/село и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на учебното заведение.
2. Въведете данните в останалите задължителни полета.
Ако плащането ще се извърши от родител или учител, в полетата „E-mail“, „Лице за контакти“ и „Мобилен телефон на лицето за контакти“ въведете неговите данни.
3. Отбележете, ако платежният документ трябва да е на името на детската градина, като кликнете в съответното кръгче. 
4. Отбележете, ако плащането ще се извърши от родител или учител, като кликнете в съответното кръгче. 
5. В колоната „Брой” попълнете необходимия брой комплекти или отделни познавателни книжки и помагала.

6. Попълнете коректно прогнозния брой на групите и децата за учебната 2020–2021 година, за да предоставим предвидените безплатни ресурси на учителите.
7. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”.
На екрана на Вашия компютър ще се появи съобщение с линк за изтегляне на заявката.
 

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас на: 052/ 36-32-74, 0882/ 829 135, 0884/ 053 690, 0888/ 502 278, 0888/ 502 279 или на e-mail: zaiavki@bititechnika.com 

Всички полета, отбелязани със *, са задължителни.

Заявка за познавателни книжки от програмна система „Златно ключе“ за 1. възрастова група в детската градина за учебната 2021–2022 година

Клас/ група Предмет/ образователно направление Учебник/ познавателна книжка/ помагало Автори Кол-во според ПМС №79 Брой Единична цена
(лв. с ДДС)
Сума с ДДС, лв.
Заявка за комплекти
1.група (3–4 г.) Български език и литература „Играя, за да зная" Ив. Ковачева, К. Йорданова, М. Лазарова
при поръчка на 10 или повече броя.
Математика „Математиката е лесна, даже интересна“ В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Хр. Балушева
Околен свят „Откриватели“ Е. Георгиева, Г. Ананиева
Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“ В. Радева, П. Памукова
Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали) Св. Петкова, Св. Ананиева, В. Ананиев
Музика „Пея, танцувам и играя“ Д. Иванова
Всички образователни направления Портфолио на детето за 1. група (проследяване на постиженията) Е. Драголова, К. Йорданова и др.
Заявка за отделни издания
1.група (3–4 г.) Български език и литература „Играя, за да зная"

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Ив. Ковачева, К. Йорданова, М. Лазарова
при поръчка на 10 или повече броя.
1.група (3–4 г.) Математика „Математиката е лесна, даже интересна“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Хр. Балушева
при поръчка на 10 или повече броя.
1.група (3–4 г.) Околен свят „Откриватели“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Е. Георгиева, Г. Ананиева
при поръчка на 10 или повече броя.
1.група (3–4 г.) Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Радева, П. Памукова
при поръчка на 10 или повече броя.
1.група (3–4 г.) Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Св. Петкова, Св. Ананиева, В. Ананиев
при поръчка на 10 или повече броя.
1.група (3–4 г.) Музика „Пея, танцувам и играя“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Д. Иванова
при поръчка на 10 или повече броя.
1.група (3–4 г.) Всички образователни направления Портфолио на детето за 1. група (проследяване на постиженията)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Е. Драголова, К. Йорданова и др.
при поръчка на 10 или повече броя.
Обща сума на хартиени учебници и помагала:
Обща сума на заявката:

Моля, попълнете коректно прогнозния брой на групите и децата за учебната 2021–2022 година, за да предоставим предвидените безплатни ресурси на учителите

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

  При изпращане на заявката на екрана на Вашия компютър ще се появи съобщение с линк за изтеглянето й.