Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече Прочетох и разбрах

Уважаеми колеги,

Моля, прочетете внимателно указанията и попълнете коректно данните в предложения по-долу формуляр на заявка.

А. При заявка на пълните комплекти познавателни книжки за всички подготвителни групи с над 10 деца в група се предоставят безплатно под формата на отстъпка следните допълнителни ресурси:

·    за всяко дете – портфолио и комплект материали по конструиране и технологии;

·  за всяка група – комплект познавателни книжки с електронни варианти и портфолио по всички образователни направления, книга за учителя по всички образователни направления (вкл. по физическа култура) с методически указания за провеждането на всяка педагогическа ситуация, примерно годишно тематично разпределение по седмици и по образователни направления с допълнения по БДП в различни формати, христоматия по български език и литература, развиващи книжки за допълнителни занимания „Загадките на Щурчо”, „Мога, зная с думи да играя“, „Послушното моливче“, „Буквичките аз познавам, с думички се забавлявам“,„Буквичките подреди, думички прочети“, „Мога да режа хартия“, комплект материали по конструиране и технологии, кукла (петрушка) „Щурчо“(само за нови заявители).

·     за учителя по музика – познавателна книжка по музика с електронен вариант, музикални компактдискове с песни за изпълнение, съпроводи на песни за изпълнение и музикални произведения за възприемане, книга за учителя с подробни методически разработки на ситуациите със съвременни интерактивни методи, игри по ТРИЗ педагогика, игрови елементи по музикална система „Шулверк“, нотно приложение на народни и популярни песни и много други ресурси за учителя.

Б. Възможност за допълнителна отстъпка в началото на учебната година под формата на помагала за детето и ресурси за учителя по избор при заявка на пълни комплекти познавателни книжки за всички  възрастови групи.
В. При заявка на отделни познавателни книжки за всички подготвителни групи с над 10 деца в група се прави 30 отстъпка от единичната цена и се предоставят безплатно следните допълнителни ресурси:

·  за всяко дете – комплект материали по конструиране и технологии (при избор на съответната книжка);

·    за всяка група – по един брой от заявените познавателни книжки с електронни варианти, комплект материали по конструиране и технологии (при избор на съответната книжка);

·  за учителя по музика – познавателна книжка по музика с електронен вариант, музикални компактдискове с песни за изпълнение, съпроводи на песни за изпълнение и музикални произведения за възприемане, книга за учителя с подробни методически разработки на ситуациите със съвременни интерактивни методи, игри по ТРИЗ педагогика, игрови елементи по музикална система „Шулверк“, нотно приложение на народни и популярни песни.

Указания за попълване на заявка

1. Въведете Булстат. Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето учебно заведение, изберете от падащото меню област, община, град/село и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на учебното заведение.
2. Въведете данните в останалите задължителни полета.
3. Отбележете, ако учебното заведение е с делегиран бюджет, като кликнете в съответното кръгче. 
4. Отбележете, ако договорът се сключва с учебното заведение, като кликнете в съответното кръгче. 
5. В колоната „Брой” попълнете необходимия брой комплекти или отделни познавателни книжки и помагала.

6. Попълнете коректно прогнозния брой на групите и децата за учебната 2020–2021 година, за да предоставим предвидените безплатни ресурси на учителите.
7. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”.
 


При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас на: 052/ 36-32-74, 0882/ 829 135, 0884/ 053 690, 0888/ 502 278, 0888/ 502 279 или на e-mail: zaiavki@bititechnika.com   

Всички полета, отбелязани със *, са задължителни.

Заявка за познавателни книжки от програмна система „Златно ключе“ за 2. възрастова група и 3. и 4. подготвителна група в детската градина и в училището за 2021–2022 година, които се заплащат с бюджетни средства

Клас/ група Предмет/ образователно направление Учебник/ познавателна книжка/ помагало Автори Кол-во според ПМС №79 Брой Единична цена
(лв. с ДДС)
Сума с ДДС, лв.
Заявка за комплекти
2.група (4–5 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“ Ив. Ковачева, К. Йорданова, М. Лазарова за всички деца
Математика „Математиката е лесна, даже интересна“ В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Хр. Балушева
Околен свят „Откриватели“ Е. Георгиева, Г. Ананиева
Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“ В. Радева, П. Памукова
Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали) Св. Петкова, Св. Ананиева, В. Ананиев
Музика „Пея, танцувам и играя“ Д. Иванова
Всички образователни направления Портфолио на детето за 2. група (проследяване на постиженията) Е. Драголова, К. Йорданова и др.
3. ПГ (5-6 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“ (в две части) М. Терзиева, К. Йорданова, К. Несторова, М. Лазарова за всички деца
Математика „Математиката е лесна, даже интересна“ В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Х. Балушева
Околен свят „Откриватели“ Е. Георгиева, Г. Ананиева
Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“ (с приложения) В. Радева, П. Памукова
Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали) С. Петкова, С. Ананиева, В. Ананиев
Музика „Пея, танцувам и играя“ Д. Попова
Всички образователни направления Портфолио на детето за 3.ПГ (проследяване на постиженията) Е. Драголова, К. Йорданова и др.
4. ПГ (6-7 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“ (в две части) М. Терзиева, К. Йорданова, К. Несторова, М. Лазарова за всички деца
Математика „Математиката е лесна, даже интересна“ (в две части) В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Х. Балушева
Околен свят „Откриватели“ Е. Георгиева, Г. Ананиева
Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“ (с приложения) В. Радева, П. Памукова
Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали) С. Петкова, С. Ананиева, В. Ананиев
Музика „Пея, танцувам и играя“ Д. Попова
Всички образователни направления Портфолио на детето за 4.ПГ (проследяване на постиженията) Е. Драголова, К. Йорданова и др.
Заявка за отделни издания
2.група (4–5 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Ив. Ковачева, К. Йорданова, М. Лазарова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
2.група (4–5 г.) Математика „Математиката е лесна, даже интересна“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Хр. Балушева за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
2.група (4–5 г.) Околен свят „Откриватели“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Е. Георгиева, Г. Ананиева за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
2.група (4–5 г.) Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Радева, П. Памукова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
2.група (4–5 г.) Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Св. Петкова, Св. Ананиева, В. Ананиев за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
2.група (4–5 г.) Музика „Пея, танцувам и играя“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Д. Иванова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“ (в две части)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
М. Терзиева, К. Йорданова, К. Несторова, М. Лазарова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Математика „Математиката е лесна, даже интересна“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Х. Балушева за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Околен свят „Откриватели“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Е. Георгиева, Г. Ананиева за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“ (с приложения)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Радева, П. Памукова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
С. Петкова, С. Ананиева, В. Ананиев за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
3. ПГ (5-6 г.) Музика „Пея, танцувам и играя“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Д. Попова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Български език и литература „Играя, за да зная“ (в две части)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
М. Терзиева, К. Йорданова, К. Несторова, М. Лазарова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Математика „Математиката е лесна, даже интересна“ (в две части)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Ванева, А. Велева, Г. Георгиева, Х. Балушева за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Околен свят „Откриватели“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Е. Георгиева, Г. Ананиева за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Изобразително изкуство „Малко криво, но красиво“ (с приложения)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
В. Радева, П. Памукова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Конструиране и технологии „Малчугани Майсторани“ (с приложения и комплект материали)

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
С. Петкова, С. Ананиева, В. Ананиев за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
4. ПГ (6-7 г.) Музика „Пея, танцувам и играя“

Отстъпка при поръчка на 10 или повече броя.
Д. Попова за всички деца
при поръчка на 10 или повече броя.
Обща сума на хартиени учебници и помагала:
Обща сума на заявката:

Моля, попълнете коректно прогнозния брой на групите и децата за учебната 2021–2022 година, за да предоставим предвидените безплатни ресурси на учителите

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

При подаването на заявката и на посочения от Вас имейл ще получите линк за изтегляне на заявката и на подписания и подпечатан от нас договор, обединени в общ файл.

 

Необходимо е да принтирате 3 копия на файла с договора и заявката – едно копие за Вас, едно за първостепенния разпоредител с бюджетни средства и едно за нас, да ги подпишете, подпечатате и да изпратите на посочения в заявката наш имейл адрес сканирани копия на заявката и договора и/или по един хартиен екземпляр от същите на посочения в заявката наш пощенски адрес.