Указания за попълване на заявка

1. Въведете Булстат. Ако след въвеждане на Булстат полетата не се попълнят автоматично, ги попълнете. Ако са попълнени, моля, прегледайте данните в тях и ги редактирайте, ако е необходимо.
2. В колоната „Брой” попълнете броя на необходимите учебници и помагала. Всички суми се изчисляват автоматично.
3. Ако Ви е необходимо само копие на заявката, след попълването й натиснете бутона „Запази“.
4. За да изпратите заявката, натиснете бутона „Изпрати”.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас на телефони: 0888/50 22 78, 0888/50 22 79, 052/36 32 74 или на E-mail: zaiavki@bititechnika.com

Всички полета, отбелязани със *, са задължителни.

ЗАЯВКА
за закупуване на учебници и учебни помагала
за подготвителен клас и за І – VІІ клас
за учебната 2017/2018 година

Клас Учебен предмет Учебник / учебно помагало Автори Кол-во според ПМС №79 Брой Единична цена
(лв. с ДДС)
Сума с ДДС, лв.
ПГ 5-6 Конструиране и технологии Албум по КТ Св. Петкова и др. за всички деца
ПГ 5-6 Конструиране и технологии Помагало по КТ „Малчугани майсторани” Св. Петкова и др. за всички деца
I Математика Математика за 1. клас доц. Т. Вълкова и др. за всички ученици
I Математика Тетрадка № 1 по Математика за 1. клас доц. Т. Вълкова и др. за всички ученици
I Математика Тетрадка № 2 по Математика за 1. клас доц. Т. Вълкова и др. за всички ученици
I Математика Тетрадка № 3 по Математика за 1. клас доц. Т. Вълкова и др. за всички ученици
I Изобразително изкуство Изобразително Изкуство за 1. клас проф. д-р Бл. Папазов и др. за всички ученици
I Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 1. клас доц. д-р инж. Т. Николова и др. за всички ученици
I Технологии и предприемачество Албум по ТП за 1. клас доц. д-р инж. Т. Николова и др. за всички ученици
III Домашен бит и техника Домашен бит и техника за 3. клас доц. д-р инж. Т. Николова и др. частично
III Домашен бит и техника Албум с приложения по ДБТ за 3. клас доц. д-р инж. Т. Николова и др. за всички ученици
IV Домашен бит и техника Домашен бит и техника за 4. клас доц. д-р инж. Т. Николова и др. частично
IV Домашен бит и техника Албум с приложения по ДБТ за 4. клас доц. д-р инж. Т. Николова и др. за всички ученици
V Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 5. клас доц. д-р инж. Т. Николова и др. частично
VII Технологии Технологии за 7. клас доц. д-р инж. Т. Николова и др. частично
Общо лева с ДДС:

Моля, попълнете коректно прогнозните данни за брой паралелки и брой учители за учебната 2018–2019 година, за да предоставим необходимите безплатни ресурси на учителите.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

Ако Ви е необходимо само копие на заявката, натиснете бутона „Запази“ и Вашата заявка ще бъде запазена, но няма да бъде изпратена.
За да изпратите заявката, попълнете отново всички данни във формуляра и натиснете бутона „Изпрати”.

Съгласно Наредба № 6 за образователните книжки за учебниците и учебните помагала и Указанията на МОН:
1. Албумите с приложения по домашен бит и техника за 3. и 4. клас се заявяват според доставените през 2014 и 2015 година учебници и броя на учениците.
2. Направеният от учителите избор не може да бъде променян в общината.
3. Учебниците и албумите за 2. и 6. клас ще се заявяват след одобряването им.

Броят на учебниците по "Домашен бит и техника за 3. клас", "Домашен бит и техника за 4. клас" и "Технологии за 7. клас" се заявява според ПМС № 79/ 13.04.2016 г.