Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече Прочетох и разбрах

     Уважаеми колеги,
Моля, прочетете внимателно указанията и попълнете коректно данните в предложения по-долу формуляр на заявка.

 При заявка на учебници и учебни комплекти се предоставят безплатно под формата на отстъпка следните  ресурси за учителя: пълен учебен комплект, електронен вариант на учебника, книга за учителя, годишно тематично разпределение, електронни табла, материали за практическа работа и други.

 

 Уважаеми колеги,

Електронният формуляр пресмята автоматично всички суми, улеснява и ускорява подаването на заявката и сключването на договора за доставка.

При подаването на заявката и на посочения от Вас имейл ще получите линк за изтегляне на заявката и на подписания и подпечатан от нас договор, обединени в общ файл.

Необходимо е да принтирате файла с договора и заявката, да ги подпишете, подпечатате и да изпратите на посочения в заявката наш имейл адрес сканирани копия и/или по един хартиен екземпляр от същите на посочения в заявката наш пощенски адрес.
   Указания за попълване и изпращане на заявка

1. Въведете Булстат. Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето учебно заведение, изберете от падащото меню област, община, град/село и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на учебното заведение.
2. Въведете данните в останалите задължителни полета.
3. Отбележете, ако учебното заведение е с делегиран бюджет, като кликнете в съответното кръгче. 
4. Отбележете, ако договорът се сключва с учебното заведение, като кликнете в съответното кръгче.
5. Отбележете вида на заявката, като кликнете в съответното кръгче. 
6. В колоната „Брой” попълнете необходимия брой комплекти или отделни познавателни книжки и помагала.

7. Попълнете коректно прогнозния брой на паралелките в 4. клас, за да предоставим предвидените безплатни ресурси на учителите.
7. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”.
 


При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас на:
052/ 36-32-74, 0882/ 829 135, 0884/ 053 690, 0888/ 502 278, 0888/ 502 279

или на e-mail: zaiavki@bititechnika.com 

Всички полета, отбелязани със *, са задължителни.

Заявка за учебници и учебни помагала за 4. клас за 2019 – 2020, които се заплащат с бюджетни средства

Клас/ група Предмет/ образователно направление Учебник/ познавателна книжка/ помагало Автори Кол-во според ПМС №79 Брой Единична цена
(лв. с ДДС)
Сума с ДДС, лв.
IV Математика Математика за 4. клас (в две части)

+ Електронно четим учебник
доц. д-р Д. Капитанова и колектив за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
IV Математика Тетрадка № 1 по Математика за 4. клас доц. д-р Д. Капитанова и колектив за всички ученици
IV Математика Тетрадка № 2 по Математика за 4. клас доц. д-р Д. Капитанова и колектив за всички ученици
IV Математика Тетрадка № 3 по Математика за 4. клас доц. д-р Д. Капитанова и колектив за всички ученици
IV Изобразително изкуство Изобразително изкуство за 4. клас

+ Електронно четим учебник
гл. ас. д-р В. Радева и Зл. Димитрова за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
IV Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 4. клас

+ Електронно четим учебник
доц. д-р Т. Николова и колектив за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
IV Технологии и предприемачество Албум по Технол. и предприем. за 4. клас доц. д-р Т. Николова и колектив за всички ученици
IV Човекът и природата Човекът и природата за 4. клас

+ Електронно четим учебник
проф. д-р Т. Стефанова и колектив за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
IV Човекът и природата Тетрадка по Човекът и природата за 4. клас проф. д-р Т. Стефанова и колектив за всички ученици
Обща сума на хартиени учебници и помагала:
Обща сума на електронно четими учебници:
Обща сума на заявката:

Цените са съгласно ПМС №79/13.04.2016г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и ПМС № 48/05.04.2018г. за изменение и допълнение на ПМС №79, в което са предвидени средства за осигуряване на достъп до електронно четимите учебници за всички ученици от 1. до 7. клас.

Моля, попълнете коректно прогнозния брой на паралелките в 4. клас, за да предоставим предвидените безплатни ресурси на учителите.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

При подаването на заявката и на посочения от Вас имейл ще получите линк за изтегляне на заявката и на подписания и подпечатан от нас договор, обединени в общ файл.

 

Необходимо е да принтирате файла с договора и заявката, да ги подпишете, подпечатате и да изпратите на посочения в заявката наш имейл адрес сканирани копия и/или по един хартиен екземпляр от същите на посочения в заявката наш пощенски адрес.