Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече Прочетох и разбрах

     Уважаеми колеги,
Моля, прочетете внимателно указанията и попълнете коректно данните в предложения по-долу формуляр на заявка.

 При заявка на учебници и учебни комплекти се предоставят безплатно под формата на отстъпка следните  ресурси за учителя: пълен учебен комплект, електронен вариант на учебника, книга за учителя, годишно тематично разпределение, електронни табла, материали за практическа работа и други.

 

 Уважаеми колеги,

Електронният формуляр пресмята автоматично всички суми, улеснява и ускорява подаването на заявката и сключването на договора за доставка.

При подаването на заявката и на посочения от Вас имейл ще получите линк за изтегляне на заявката и на подписания и подпечатан от нас договор, обединени в общ файл.

Необходимо е да принтирате 3 копия на файла с договора и заявката, да ги подпишете, подпечатате и да изпратите на посочения в заявката наш имейл адрес сканирани копия на заявката и договора и/или по един хартиен екземпляр от същите на посочения в заявката наш пощенски адрес.
   Указания за попълване и изпращане на заявка

1. Въведете Булстат. Aко след въвеждане на Булстат в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето учебно заведение, изберете от падащото меню област, община, град/село и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на учебното заведение.
2. Въведете данните в останалите задължителни полета.
3. Отбележете, ако учебното заведение е с делегиран бюджет, като кликнете в съответното кръгче. 
4. Отбележете, ако договорът се сключва с учебното заведение, като кликнете в съответното кръгче.
5. Отбележете вида на заявката, като кликнете в съответното кръгче. 
6. В колоната „Брой” попълнете необходимия брой комплекти или отделни познавателни книжки и помагала.

7. Попълнете коректно прогнозния брой на паралелките в 1. клас, за да предоставим предвидените безплатни ресурси на учителите.
7. Когато сте готови с попълването на заявката, натиснете бутона „Изпрати”.
 


При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас на:
052/ 36-32-74, 0882/ 829 135, 0884/ 053 690, 0888/ 502 278, 0888/ 502 279
или на e-mail: zaiavki@bititechnika.com

Всички полета, отбелязани със *, са задължителни.

Заявка за учебници и учебни помагала за 1., 2., 3., 5, 6 и 7 клас за 2019 – 2020, които се заплащат с бюджетни средства

Клас/ група Предмет/ образователно направление Учебник/ познавателна книжка/ помагало Автори Кол-во според ПМС №79 Брой Единична цена
(лв. с ДДС)
Сума с ДДС, лв.
I Математика Математика за 1. клас

+ Електронно четим учебник
доц. Т. Вълкова и др. за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
I Математика Тетрадка № 1 по Математика за 1. клас доц. Т. Вълкова и др. за всички ученици
I Математика Тетрадка № 2 по Математика за 1. клас доц. Т. Вълкова и др. за всички ученици
I Математика Тетрадка № 3 по Математика за 1. клас доц. Т. Вълкова и др. за всички ученици
I Изобразително изкуство Изобразително Изкуство за 1. клас

+ Електронно четим учебник
проф. д-р Бл. Папазов и др. за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
I Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 1. клас

+ Електронно четим учебник
доц. д-р инж. Т. Николова и др. за всички ученици Хартиен:Ел.четим:
Хартиен:Ел.четим:
I Технологии и предприемачество Албум по ТП за 1. клас доц. д-р инж. Т. Николова и др. за всички ученици
II Математика Математика за 2. клас Таня Вълкова и колектив частично
II Математика Тетрадка № 1 по Математика за 2. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
II Математика Тетрадка № 2 по Математика за 2. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
II Математика Тетрадка № 3 по Математика за 2. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
II Изобразително изкуство Изобразително изкуство за 2. клас Валентина Радева и Николинка Петрова частично
II Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 2. клас Тодорка Николова и колектив частично
II Технологии и предприемачество Албум по Технол. и предприем. за 2. клас Тодорка Николова и колектив за всички ученици
II Околен свят Околен свят за 2. клас Тодорка Стефанова и колектив частично
II Околен свят Тетрадка по Околен свят за 2. клас Тодорка Стефанова и колектив за всички ученици
III Математика Математика за 3. клас Таня Вълкова и колектив частично
III Математика Тетрадка № 1 по Математика за 3. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
III Математика Тетрадка № 2 по Математика за 3. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
III Математика Тетрадка № 3 по Математика за 3. клас Таня Вълкова и колектив за всички ученици
III Изобразително изкуство Изобразително изкуство за 3. клас Валентина Радева и колектив частично
III Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 3. клас Тодорка Николова и колектив частично
III Технологии и предприемачество Албум по Технол. и предприем. за 3. клас Тодорка Николова и колектив за всички ученици
III Човекът и природата Човекът и природата за 3. клас Тодорка Стефанова и колектив частично
III Човекът и природата Тетрадка по Човекът и природата за 3. клас Тодорка Стефанова и колектив за всички ученици
V Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 5. клас доц. д-р инж. Т. Николова и др. частично
VI Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 6. клас Тодорка Николова и колектив частично
VII Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество за 7. клас Тодорка Николова и колектив частично
Обща сума на хартиени учебници и помагала:
Обща сума на електронно четими учебници:
Обща сума на заявката:

Цените са съгласно ПМС №79/13.04.2016г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и ПМС № 48/05.04.2018г. за изменение и допълнение на ПМС №79, в което са предвидени средства за осигуряване на достъп до електронно четимите учебници за всички ученици от 1. до 7. клас.
ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА 2., 3., 5., 6. И 7. КЛАС ЩЕ БЪДЕ ФАКТУРИРАН ДОПЪЛНИТЕЛНО!

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.

При подаването на заявката и на посочения от Вас имейл ще получите линк за изтегляне на заявката и на подписания и подпечатан от нас договор, обединени в общ файл.

 

Необходимо е да принтирате 3 копия на файла с договора и заявката, да ги подпишете, подпечатате и да изпратите на посочения в заявката наш имейл адрес сканирани копия на заявката и договора и/или по един хартиен екземпляр от същите на посочения в заявката наш пощенски адрес.