Поверителността на Вашите данни е важна за нас и затова искаме да Ви информираме за правата Ви съгласно Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) в сила от 25.05.2018 и употребата на „бисквитки“ от нашата страница. Научете повече Прочетох и разбрах

Списък на обучителните програми

ВАЖНО! Отворени за регистрация са само подчертаните обучителни програми.
Тема Предмет/ клас Форма на обучение Брой кредити Платена/ безплатна
Изследователският подход в обучението по математика в начален курс Математика
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Интерактивни практики в часовете по математика в начален курс
Математика
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Актуални проблеми на методиката на обучение по предмета „Околен свят” в началния етап на общообразователното училище Околен свят
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Иновативни подходи за екологично образование и възпитание по предмета „Околен свят” Околен свят
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Иновация в методиката на обучение по предмета „Околен свят” – „Лаборатория на малкия изследовател” Околен свят
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Актуални образователни стратегии за подкрепа творческия потенциал на учениците в началното обучение по изобразително изкуство Изобразително изкуство
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Актуални проблеми на методиката на обучение по технологии и предприемачество в начален етап (І – ІV клас) Технологии и предприемачество
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Актуални проблеми на методиката на обучение по технологии и предприемачество в прогимназиален етап (V – VІІ клас) Технология и предприемачество
5. – 7. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Актуални проблеми на методиката на обучение по технологии и предприемачество в прогимназиален етап (V – VІІ клас) - повтаря се
Проектиране и конструиране на модели и изделия в обучението по технологии и предприемачество в прогимназиален етап (V – VІІ клас) Технологии и предприемачество
5. – 7. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Компютърните презентации в обучението по технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
1. – 7. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Портфолиото – ефективно средство за представяне и оценяване по предмета „Технологии и предприемачество” Технологии и предприемачество
5. – 7. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Проектният метод в детската градина – специфично организирана педагогическа дейност Всички образователни направления
Всички възрастови групи
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Диагностичните процедури в детската градина в процеса на проследяване на постиженията. Диагностика и корекция Всички образователни направления
Всички възрастови групи
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Възпитателната кинезиология – превантивна и рехабилитационна за ранното детство Всички образователни направления и учебни предмети
Подготвителни групи и начални класове
16 ч. присъствено един платена/
по договаряне
Образователната кинезиология – интегративен и рехабилитационен метод при учебни блокажи, трудна социална адаптация и проблемен поведенчески репертоар Всички образователни направления и учебни предмети
Подготвителни групи и начални класове
16 ч. присъствено един платена/
по договаряне
Иновативни методи за развитие и оценяване на творческите способности в предучилищна възраст Всички образователни направления
Всички възрастови групи
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Водещи образователни приоритети в дейностите по изобразително изкуство за деца в предучилищна възраст (3-7 годишни) Образователно направление „Изобразително изкуство“
Всички възрастови групи
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Иновативни методи за реализиране на педагогическото взаимодействие при формиране на елементарни времеви представи в предучилищна възраст
Всички образователни направления
Всички възрастови групи
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Проектното обучение по технологии и предприемачество в начален етап като иновативна образователна технология Технология и предприемачество
1. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна
Иновативни методи в обучението по човекът и природата в начален етап III – IV клас Човекът и природата
3. – 4. клас
8 ч. дистанционно
8 ч. присъствено
един безплатна

<< Назад